Statistik

Sorgliga smileyHär hittar du aktuell folkhälsostatistik och även tidigare rapporter samt statistiklänkar.

Levnadsförhållandena i Karlsborg är bra

Levnadsförhållandena i Karlsborg är bra, och inom flera områden bättre jämfört med Skaraborg (med tanke på att Karlsborg är en liten kommun kan slumpmässiga variationer spela en stor roll), men det finns skillnader mellan kön, utbildningsnivåer och socioekonomiska grupper. 

 

Ojämlikhet i hälsa är en av samhällets stora utmaningar

Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt för befolkningen som helhet och de flesta kan se fram emot ett både längre och friskare liv än tidigare generationer. Utvecklingen skiljer sig dock påtagligt mellan olika socioekonomiska grupper i samhället. Gapet mellan de grupper som har den bästa hälsan och de som har den sämsta hälsan har ökat under de senaste årtiondena.
Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2017-05-30