Förvaltningar och enheter

Karlsborgs kommun består av 4 förvaltningar. Varje förvaltning ansvarar för en avgränsad del av den kommunala verksamheten. Arbetsuppgifterna kan till exempel vara att ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd eller organisera äldreomsorgen.

Varje förvaltning hör till en politisk nämnd. Det är tjänstemännen på förvaltningarna som i sitt dagliga arbete utför de besluten som nämnden har tagit.

Klicka på länkarna i vänstermenyn för att komma till förvaltningarnas sidor. Där kan du läsa mer om vad de gör och vilka avdelningar, enheter och funktioner de har.