Samhällsbyggnadsförvaltningen

Enheter på samhällsbyggnadsförvaltningen:

  • Fastighetsenheten
  • Vatten- och avloppsenheten
  • Gata- och parkenheten
  • Kostenheten
  • Plan- och byggenheten (arbetar på uppdrag av byggnadsnämnden)

Kontakt

Samhällsbyggnadschef SamhällsbyggnadsförvaltningenHåkan Karlsson 0505-172 95Kontakt

Övriga kontakter