Kommunala bolag

Information om de bolag som Karlsborgs kommun äger till 100 %.

Karlsborgs kommunkoncern omfattar, förutom kommunen, ett moderbolag, fyra dotterbolag samt ett dotterdotterbolag. De kommunala bolagens omsättning är liten i förhållande till kommunens övriga verksamhet. Men det finns ett betydande innehav av anläggningstillgångar i bolagen. Till största delen består dessa av bostadsfastigheter, elnät, fjärrvärme och telenät.

Regler och finanspolicy

I syfte att begränsa och minimera valuta-, ränte- och kreditriskerna samt samordna koncernens finansförvaltning, är kommunens och de helägda bolagens finansiella verksamhet reglerad av kommunens finanspolicy. Den är fastställd av kommunfullmäktige och i tillämpliga delar av bolagsstyrelserna. 

De här bolagen är helägda av Karlsborgs kommun:

  • AB Vaberget - moderbolag till de övriga bolagen
  • AB Karlsborgsbostäder
  • Karlsborgs Energi AB
  • Karlsborgs Energi Försäljning AB
  • Karlsborgs Värme AB - dotterbolag till Karlsborgs Energi AB
  • Karlsborgs Turism AB

Läs mer om bolagen på deras egna webbplatser samt i kommunens årsredovisning.

Se länkar till höger.

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2013-11-15