Kommunens servicedeklarationer

Vi som jobbar på Karlsborgs kommun vill göra vårt bästa för att du som kommuninvånare ska få den service som du har rätt till.

Vi har många lagar och förordningar som styr vårt arbete och som talar om vilka rättigheter du har som boende i Karlsborg. Men vi tycker att vår service kan göras ändå bättre och därför har vi bestämt oss för att hålla en viss servicenivå – utöver det som lagen kräver av oss – inom några olika områden. Vi kallar det för servicedeklarationer.   

Deklarationerna är indelade i de här områdena: