Socialtjänstens kvalitetsledningssystem

Socialtjänstens kvalitetsledningssystem berör tre olika områden:

  • Äldreomsorg/LSS/LASS
  • Hälso- och sjukvård (HSL)
  • Individ- och familjeomsorg (IFO)