Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Karlsborgs kommuns verksamhetsområde. Försäkringen som kommunen har tecknat gäller inte för sjukdom.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under verksamhetstid/vistelsetid/skoltid för de här grupperna:

 • Personer i komvux/grundvux/SFI etc
 • Korttidsvistelse LSS i kommunens regi
 • Daglig verksamhet LSS
 • Deltagare i arbetsmarknadspolistiska åtgärder 

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar heltid – dygnet runt för de här grupperna:

 • Elever i kommunens förskoleklass, grundskolor, särskola
 • Elever i gymnasieskola i egen och annan kommun
 • Barn i öppen förskola
 • LVU/LVM/HVB
 • Barn i förskola, daghem och familjedaghem
 • Personer i familjehem/kontakthem/feriehem
 • Boende enligt LSS Boken
 • Ensamkommande flyktingbarn


För elever som avslutar sin utbildning i grund- respektive gymnasieskola gäller försäkringen t o m 1 september aktuellt år.

Klicka på dokumentlänken till höger för att läsa hela försäkringsinformationen.

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2016-12-23