Illsutration för 72-timmarsberedskap

Krisberedskap - Så här klarar du dig i tre dygn

Kommunens arbete med säkerhet och kris syftar till att så långt som möjligt skapa en trygg och säker tillvaro för alla som vistas i kommunen.

Vi har alla ett ansvar för vår egen och vår familjs säkerhet. Vi bör vara förberedda på att kunna klara av en svår situation själva i våra hem under en kortare tid. Sveriges krisberedskap bygger på att vi som är friska ska klara oss själva i minst 72 timmar.

Krisberedskapen i Sverige bygger på att vi alla tar ett gemensamt ansvar om en oväntad allvarlig händelse inträffar, som ger upphov till störningar i samhället eller hotar liv, hälsa, miljö eller byggnader. 

Att kunna klara några dygn utan el, vatten eller mat är ingen lätt situation. Men de flesta av oss klarar av det om vi är förberedda på det.

Samhället måste hjälpa utsatta och svaga först

Vi som är starka och friska får räkna med att samhällets resurser till en början kommer att behöva användas för att hjälpa svaga och utsatta människor vid större samhällsstörningar, till exempel ett längre elavbrott. 

Tänk efter före

Vid kriser finns det riks att du och din familj måste klara er utan till exempel värme, belysning, vatten och mycket annat. Här hittar du tips på hur du kan förbereda dig och vad som kan vara bra att ha hemma.

Det här bör du alltid ha hemma:

  • Vattendunkar
  • Mat som klarar rumstemperatur
  • Ficklampa med extra batterier
  • Stearinljus, värmeljus och tändstickor
  • Varma kläder och filtar
  • Radio med batteri
  • Telefonlista på papper med viktiga telefonnummer
  • Husapotek med mediciner och annat som är viktigt för dig
  • Hygienartiklar
  • Pengar (kontanter)