Varningssignal - viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Det finns ett utomhus varningssystem som används vid gasutsläpp, stor brand eller någon annan allvarlig olycka.

 

Signaler provas den första helgfria måndagen klockan 15.00 i mars, juni, september och december.

Signalen ljuder i sju sekunder som följs av 14 sekunders tystnad under minst två minuter.  

När signalen ljuder ska du:

  • gå inomhus
  • stänga fönster, dörrar och ventiler
  • lyssna på lokalradion - Radio Skaraborg– för mer information

När faran är över startas en signal som ljuder 30 till 40 sekunder.