Idébank

Mycket är bra i Karlsborg - men det finns massor av saker som kan bli bättre! Under vårt arbete med Vision 2020 fick vi in massor med bra idéer på vad som kan göras för att Karlsborg ska bli en ännu bättre kommun att bo och leva i.

Läs och inspireras!

En och annan idé kanske är något som du själv nappar på och vill utveckla.

Trafik, vägar och resande
  Ordna en bra bussanslutning till Stockholmståget i Töreboda.
  Bygg ut gång- och cykelbanor längs Vättern från hamnen i Hanken till Vanäs udde.
  Bygg ut gång- och cykelväg utefter Bottensjön.
  Gång- och cykelbanor till Forsvik och Mölltorp.
  Ordna hund- och gångstigar som snöröjes och är upplysta på kvällen.
Barn och unga
  Carl Johanskolan byggs om till ett barn- och ungdomshus med samma tema som Balthazar i Skövde.
  Lokal BO (barnombudsman) eller UGO (utsatta gruppers ombudsman)
  Karlsborgs kommun ska vara certifierad som ”Barnrättskommun” och därmed vara ett föredöme för andra kommuner.
Besöksnäring, turism
  Förläng turistsäsongen.
  Satsa på turism för barn.
  Utveckla turismen genom nya attraktioner och aktiviteter bland annat äventyrsturen.
  Ge barnen med föräldrar möjligheter att som turister aktivt delta i arrangemang.
  Skapa fler bäddar för besökande till för semesterkassan passande kostnad.
  Fortsätt samarbete mellan Karlsborg, Mariestad och Töreboda för att utveckla upplevelser längs Göta Kanal.
 Gator, parker och offentliga miljöer
  Fler bänkar på allmänna platser.
  Utsmyckning av södra rondellen med flygplan.
Information och marknadsföring
  Marknadsför Karlsborg nationellt.
  Starta ett leaderprojekt ”Karlsborg syns” och anställ en inflyttarguide i projektet som siktar på ökat boende överallt i kommunen.