Vid akut hjälp

Någon/några gånger i livet kan man vara i behov av hjälp. Nedan får du information, hjälp och stöd beroende på vad det gäller.

Vid akut hjälp eller livshotande läge ring alltid 112

Vid mindre akuta lägen ring 113 13  

Om man ex. tycker något är märkligt i samhället och vill ställa frågor eller vill rapportera något.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Sjukrådsgivningen svarar på  dina frågor när det inte är akut, bedömer behov av vård, ger råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs.

Individ och familjeomsorgen 0505-170 00 växeln, telefontid måndag - tisdag och torsdag - fredag mellan 08.30-09.30.

Här kan du få hjälp och stöd av våra socialsekreterare vid t. ex. ekonomiska bekymmer, barn som far illa m.m.

Socialjouren 0500-49 74 21 och 0500-49 74 22

Söndag till torsdag 17.00-23.00 17.00-23.00.
Fredag och lördag 17.00-02.00
Övrig tid kontakta polisen på telefon 114 14.

Psykiatrisk akutmottagning 0505-876 00

Behöver du eller någon person i din närhet snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk mottagning. Den har öppet dygnet runt.

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60

Har man en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår situation kan man söka hjälp för att få rådgivning och stöd.

Barnens hjälptelefon, BRIS 116 111

Hit kan man vända sig om man vill prata med någon vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Kvinnofridslinjen 020- 50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som blivit utsatt för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren 0200-21 20 19 

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd och information till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Man kan vara anonym när man ringer.