Haganäsets äldreboende

Bokning av Haganäsets samlingssal vardagar efter kontorstid

Det finns möjlighet att hyra Haganäsets samlingssal vardagar efter kontorstid för möten osv.

Kostnad för samlingssalen (heldag) 400 kronor och halvdag (upp till fyra timmar) 200 kronor. Bokad tid debiteras om avbokning inte görs före bokningstillfället.

Nyttjaren skall lämna lokalen i det skick den var när den togs i bruk. Om så inte sker debiteras hyrestagaren 400 kronor/timman för städning. Minimidebitering är 400 kronor.

Administration, frågor och bokning av lokal görs genom socialförvaltningen. Se höger sida.

Kontakt

Avgifts- och dödsbohandläggare SocialförvaltningenMaria Junggren 0505-172 87Tfn tid

Måndag-fredag klockan 10.00-11.00.

Kontakt