Anders Åkerberg

Korttidsboende

Välkommen till vårt korttidsboendet på Haganäset

Detta är en avdelning med 16 vårdplatser och hit kommer patienter med olika vårdbehov såsom behov av rehabilitering, medicin inställning, växelvård eller annan avlastning. Vistelsen är biståndsbedömd och vistelsetiden är begränsad men kan omprövas efter behov.

När man kommer hit visas man runt, får information och man får tala med  en sjuksköterska för medicinsk information. 

 Inom tre dagar kommer en arbetsterapeut och sjukgymnast till avdelningen och en rehabiliterings- och vårdplan för den enskildes behov upprättas.Träningen utförs genom att man själv gör sin morgontoalett, klär sig, är med i det dagliga livet på avdelningen genom att exempelvis hjälpa till med dukning i vårt gemensamma kök och dagrum.  

Vi som arbetar här är undersköterska, sjuksköterska, rehabassistent, arbetsterapeut och sjukgymnast.
 
Varje vecka kommer läkare till avdelningen.

Vid hög beläggning på korttidsavdelningen kan det ibland bli nödvändigt att bo två personer i samma rum. Vi meddelar den boende innan det blir aktuellt.

Målet med vistelsen hos oss är att
  • kunna återgå till sitt egna hem.
  • stärka och tillvarata sina resurser genom att se det friska.
  • se möjligheter istället för svårigheter.

 

I entrén finns också en kiosk där man kan köpa tidningar, godis och fika. Kiosken är öppen måndag till fredag mellan  12.30  och 15.30.

 

 
Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2017-02-09

Kontakt

Enhetschef korttid och bemanning SocialförvaltningenUrban Johansson 0505-170 19KontaktBesöksadress

Haganäset Parkvägen 33
546 33 Karlsborg

Ansvarig för Korttid och Bemanning


Sjuksköterska korttid och växelvård Socialförvaltningen 0505-172 55

Avdelning 0505-172 38
Personal 0505-172 23

Ansvarig enhetschef är Urban Johansson

Kontakt biståndshandläggare