Hemsjukvård

FamiljHemsjukvården ska ge dig som bor i Kommunen en trygg, säker och lättillgänglig vård. I hemsjukvård ingår även habilitering och rehabilitering samt personligt utprovade hjälpmedel.

För att vara berättigad till hemsjukvård
ska du ha

  • ett varaktigt behov av sjukvård
  • en sjukdom eller funktionshinder som motiverar sjukvård i hemmet.

Det är kommunens sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut som bedömer behovet av hemsjukvården.

De som arbetar i hemsjukvården är sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, undersköterskor och vårdbiträden. Sjuksköterskor och undersköterskor finns tillgängliga dygnet runt. De sjukvårdande insatserna görs efter en individuell vårdplanering på sjukhuset eller i bostaden. Vid behov sker samverkan med vårdcentral, sjukhus och andra vårdgivare.

Målet med hemsjukvård är att möjliggöra för ett självständigt liv och underlätta för invånarna att kunna bo kvar hemma. 

Kontakt

Enhetschef Myndighetsavdelning vård och omsorg SocialförvaltningenGunilla Petersson 0505-171 25KontaktBesöksadress

Haganäset Parkvägen 33 A
546 33 Karlsborg

Ansvarig för Sjuksköterskor, Rehab personal, Biståndshandläggare Sol och LSS, VPL-team samt Psykiatrisjuksköterskor

Länkar