Hjälp i hemmet

Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv i hemmet kan ansöka om hemvård. Detta görs genom att kontakta biståndshandläggarna i kommunen. Beroende på den enskildes situation och behov, bedöms insatsernas art av biståndsbedömaren. Ett hembesök görs för att få en så tydlig bild som möjligt av personens situation. Beslutet tas sedan av biståndsbedömaren utifrån Socialtjänstlagen (SoL).
 
Genom hemvård kan man få hjälp med personlig omvårdnad som  t ex hygien, av- och påklädning och toalettbesök. Vid behov, hjälp med inköp, matdistribution, tvätt, klädvård och städning. Många av insatserna kan ges under veckans alla dagar och även under kvälls- och nattid.
 
Trygghetslarm
För många kan detta vara en av förutsättningar för att kunna bo kvar hemma. Den som beviljats kan via en bärbar larmknapp påkalla hjälp dygnet runt. En förutsättning för detta är att socialtjänsten har tillgång till reservnyckel.
 
Hemsjukvård
Vid sjukdom eller skada kan man ansöka om hemsjukvård. Sjukvårdspersonalen arbetar dygnet runt och kan bland annat hjälpa till med läkemedel, lägga om sår, skriva ut inkontinenshjälpmedel och ge injektioner. Sjukvårdspersonalen inom kommunen samordnar sina insatser med regionens hälso- och sjukvårdspersonal till exempel läkare.
 
Kontakta vårdcentralen för mer information.

 

 

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2017-02-09

Kontakt

Enhetschef hemvård SocialförvaltningenCarina Larsson 0505-173 10KontaktBesöksadress

Haganäset Parkvägen 33
546 33  Karlsborg

Ansvarig för hemvård Norra, Södra, Mölltorp och Undenäs

Kontakt biståndshandläggare