Vårdguiden 1177 Västra Götalands regionen

Vårdguiden är ett stort stöd för äldre och deras anhöriga i kommunen.

För den som ska göra ett vårdbesök kan texterna ge råd vad man ska tänka på innan och efter man har pratat med läkaren.

På webbplatsen Vårdguiden finns mycket med material för äldre i Västra Götaland. Här finns också många användbara länkar samlade för att underlätta i kontakten med vården. Nedan följer ett litet urval på länkar från 1177 sida.

Hjälp och stöd för äldre i Västra Götaland