Serveringstillstånd samt försäljning av folköl, tobak och receptria läkemedel

ServeringstillståndKarlsborgs kommun ingår i Kommungemensam alkoholhandläggning i Skaraborg (KAS). Har du frågor kring ansökan med mera, kontakta tillståndshandläggare i Skara.

Sedan 1 september 2013 är Karlsborg med i Kommungemensam Alkoholhandläggning i Skaraborg, KAS, tillsammans med ytterligare sju kommuner.

I samarbetet handläggs och utreds alla ärenden som rör serveringstillstånd samt ärenden kring försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel.

Se  höger sida för kontaktinformation. Ansökan skickas till KAS, Skara kommun.

 

Kontakt

Tillståndshandläggare KAS Skara kommunAnders Ferrer 0511-321 93Tfn tid

Mån
13.30 - 16.00

Tis
10.00 - 11.30
13.30 - 16.00

Ons - Tors
10.00 - 11.00
14.00 - 16.00

Fre
10.00 - 11.00
13.00 - 14.00

Kontakt
Tillståndshandläggare KAS Skara kommunMaria Nilsson 0511-321 94Tfn tid

Mån
13.30 - 16.00

Tis
10.00 - 11.30
13.30 - 16.00

Ons - Tors
10.00 - 11.00
14.00 - 16.00

Fre
10.00 - 11.00
13.00 - 14.00

Kontakt

Länkar