Anhörig till personer med funktionsnedsättning

Om du är anhörig till en person med funktionsnedsättning kan du få olika typer av stöd.

En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur. Orsaken till eller arten av en funktionsnedsättning är inte avgörande, inte heller den medicinska diagnosen.

Som anhörig är du oväderlig men ibland behöver du också få stöd och tid för dig själv.

Stödet till angöriga kan se ut på olika sätt och måste utgå från dina behov och din livssituation. Man kan till exempel ha behov av att träffa andra i samma situation, få information och kunskap, enskilda medmänskliga samtal eller annan form av stöd som du behöver. Målsättningen är att kunna erbjuda ett så individuellt och flexibelt stöd som möjligt.

För mer information, välkommen att ta kontakt med kommunens anhörigstöd.

 

Kontakt

Angörigsamordnare funktionsnedsättning SocialförvaltningenMaria Kihlström 0505-170 25KontaktBesöksadress

Haganäset
Parkvägen 33
546 33  Karlsborg