Att vara anhörig till en person med minnessvårigheter eller demenssjukdom

I dag finns närmare 150 000 personer i Sverige med en demenssjukdom.

När en person insjuknar i en demenssjukdom påverkar det anhöriga och deras livssituation.

Flera yrkesgrupper är delaktiga i vård och omsorg men utan anhörigas insatser skulle det inte fungera.

För att få mer information och hjälp som anhörig, se höger sida.

 

Kontakt

Demensansvarig sjuksköterska (DAS) SocialförvaltningenAnn-Sofie Gustavsson 0505-172 31KontaktBesöksadress

Haganäset Parkvägen 33
546 33  Karlsborg

Broschyr

Länkar