Taktil massage

Som anhörigvårdare har du möjlighet att vid behov få massage av någon av kommunens två utbildade massörer.
Massörerna är undersköterskor med en 3-stegs vidareutbildning i taktil massage enligt Taktipromodellen.
Taktil massage är en mild typ av massage i form av mjuk och omslutande beröring med varsamma strykningar som aktiverar beröringsreceptorerna.
 
Anpassat efter varje individ ges massagen med respekt, omtanke och lyhördhet. Stimuleringen kan ge smärtlindring och det påverkar det parasympatiska nervsystemet – motpolen till adrenalin och stresspåslag.
 
Metoden påverkar både givare och mottagare. Massagen ges efter en bestämd struktur och metoden innebär också närvaro och koncentration, att med lyhört bemötande se till hela människan.

Massagen kan leda till effekter som bland annat ökat samspel, lugn, avslappning, bättre sömn, förbättrad mag-och tarmfunktion, sänkt blodtryck, ökad självkänsla, mindre stress samt  lindring av smärta.
För mer information, kontakta anhörigsamordnaren. 

 

Kontakt

Anhörigsamordnare SocialförvaltningenMarie-Anne Karlsson 0505-170 17KontaktBesöksadress

Haganäset Parkvägen 33
546 33  Karlsborg