Ekonomiskt stöd och hjälp

Kommunen har enligt lag det yttersta ansvaret för att de som bor eller vistas här får det stöd och den hjälp som de behöver.
Kommunen kan ge dig kostnadsfri rådgivning eller ekonomiskt bistånd om du har ekonomiska problem.

Om du vill ha hjälp med att göra en budget, kartlägga dina skulder och diskutera möjliga lösningar på dina ekonomiska problem kan du vända dig till kommunens kostnadsfria budget- och skuldrådgivning. 

Om du har allvarliga ekonomiska problem som inte går att lösa på något annat sätt kan du ansöka kostnadsfritt om försörjningsstöd som är en form av ekonomiskt bistånd.

Handläggningstiden skall vara högst  fem (5) dagar vid första kontakt av socialsekreteraren.

Överklaga beslut

Du kan  skriftligen överklaga beslut inom tre (3) veckor från den dag du fick del av beslutet.
Du skall ange vilken ändrign av beslut du önskar samt motivering till ditt yrkande.
Skrivelsen skall vara
undertecknad och ställd till Individ- och familjeomsorgen Storgatan 16 546 82 Karlsborg.

 

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2017-06-29