Konsumentvägledning

Kommunen erbjuder gratis och opartisk rådgivning så att du kan få ökad kunskap inom konsumenträtt. På det sättet lär du dig hur du kan göra aktiva val.

Konsumentvägledaren ger dig råd och information inför köp av varor och tjänster.

Till konsumentvägledaren kan du även vända dig för att få information om dina rättigheter och skyldigheter när du råkat i tvist med ett företag eller vill klaga på en vara eller tjänst.

Den nationella tjänsten "Hallå konsument"

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Hit kan du vända dig med frågor om köp av varor och tjänster, reklamationer, att handla hållbart och annat som du som konsument behöver hjälp med. 

 

Kontakt

Konsumentvägledning 0771-80 04 00Tfn tid

Måndag-fredag, 9.00-12.00

Länkar