Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Försörjningsstöd är en rättighet för de personer i kommunen som av olika skäl inte är självförsörjande enligt en individuell prövning.
Alla beslut grundar sig på en individuell bedömning och kan bara fattas efter en kostnadsfri kontakt med en socialsekreterare på indivd- och familjeomsorgen i kommunen. Handläggnings- och väntetiden vid första kontakt skall skall vara högst fem (5) arbetsdagar. 
 
Först görs socialsekreteraren en utredning i form av frågor och samlar in information som kan bekräfta hur din ekonomi ser ut, till exempel kontoutdrag och lönespecifikationer från tre månader tillbaka och gör en behovsprövning.
 
Innan du ansöker om socialbidrag ska du se till att du ansökt om andra bidrag och ersättningar som du kan ha rätt till, exempelvis bostadsbidrag, underhållsstöd eller a-kassa.
Ekonomiskt bistånd kan lämnas till andra behov efter särskild prövning.
 

Överklaga beslut 

Du kan skriftligen överklaga beslut inom tre (3) veckor från den dag du fick del av beslutet.
Du skall ange vilken ändrign av beslut du önskar samt motivering till ditt yrkande. Skrivelsen skall vara undertecknad och ställd till Individ- och familjeomsorgen Storgatan 16 546 82 Karlsborg.
 

Räkna själv ut om du är berättigad till ekonomiskt bistånd..

På höger sida kan du själv räkna ut och se hur du ligger till i förhållande till riksnormen för ekonomiskt bistånd.
 

 

 

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2017-05-23

Kontakt

Individ och familjeomsorgen Växeln 0505-170 00Tfn tid

Ekonomisk bistånd:  socialsekreterare  måndag - tisdag och torsdag - fredag mellan 08.30-09.30.
Vid akuta ärenden,  kontakta kommunens växel från klockan 07.30 till 16.00.

KontaktBesöksadress

Kungsgatan11
546 30  Karlsborg

Länkar