Familj, barn och ungdom

FamiljAlla barn har, precis som vuxna, samma rättigheter och lika värde. Alla barn har rätt att få växa upp i en miljö fri från våld.

Alla barn har rätt till en trygg och säker miljö och ska skyddas mot alla former av utnyttjande, övergrepp, kränkningar och diskriminering. arbeta med barns rättigheter och mot barnmisshandel.
Det slår FN:s barnkonvention om barnets rättigheter fast.  

Om man ser eller misstänker att ett barn far illa kan man känna sig maktlös och handfallen. Men det finns saker man kan göra och hjälp att få.

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg skall i samband med andra myndigheter arbeta förebyggande för att ge barnen en gynnsam fysisk och social utveckling samt stärka föräldraskapet. Efter att ha fått kännedom om barn som befaras fara illa skall utredning inledas snarast.

  • Barnperspektivet skall i alla lägen vara vägledande.
  • Stödet och insatserna skall hålla god kvalitet och kännetecknas av kontinuitet, tillgänglighet, kompetens och ett gott bemötande.
 

Att göra en anmälan

Var och en som i sitt dagliga liv kommer i kontakt med barn och ungdomar, bör anmäla misstanke om barn som far illa till socialtjänsten. Är du orolig för att ett barn eller en ungdom far illa bör du genast kontakta socialtjänstens och berätta om detta. Du kan ringa eller skriva ett brev.

I kontakt med socialtjänsten har du rätt att vara anonym. Om du vill vara anonym så måste socialtjänsten ändå ta din anmälan på allvar. Vill du vara anonym är det viktigt att du inte talar om ditt namn eftersom huvudregeln är att socionomen ska berätta för den som blivit anmäld vem som gjort anmälan.

Om socialtjänsten känner till vem du är, är det dess skyldighet att ta reda på om det innebär fara för dig att din indentitet bli röjd. Om socialtjänsten beslutar att inte röja ditt namn kan detta överklagas av den du anmält till kammarrätten.

Överklaga beslut

Du kan kan skriftligen överklaga beslut inom tre (3) veckor från den dag du fick del av beslutet.
Du skall ange vilken ändrign av beslut du önskar samt motivering till ditt yrkande. Skrivelsen skall vara undertecknad och ställd till Individ- och familjeomsorgen Storgatan 16 546 82 Karlsborg.


Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2016-10-19