Barnfot

Fastställa faderskap/föräldraskap

Par som i samband med barnets födelse inte är gifta men sammanboende eller inte sammanbonde måste fastställa faderskap/föräldraskap.
  • Sammanboende vid barnets födelse skall fastställa faderskapet hos Kommunens familjecentral. Se kontakt familjecentralen höger sida.

 

  • Inte sammanboende vid barnets födelse skall faderskapet fastställas hos Kommunens individ- och familjeomsorg. Se kontakt socialförvaltningen höger sida

 

En bekräftelse av faderskapet/föräldraskapet sker skriftligen och bevittnas av två personer. Fastställandet kan göras under graviditeten eller efter barnets födelse.

Socialförvaltningen får via skattemyndigheten information om barn som behöver ett fastställande av faderskap/föräldraskap. Modern kontaktas via brev för att boka tid för besök.

När faderskapet/föräldraskapet är undertecknat får barnet juridiska rättigheter som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn. Uppgiften om faderskapet/föräldraskapet skickas därefter till Skatteverket för inskrivning i folkbokföringsregistret.

Barn till ogifta par är enligt Föräldrabalken modern ensam vårdnadshavare. Par kan om de vill i samband med faderskapsbekräftelsen anmäla gemensam vårdnad vilket även kan göras i efterhand.

 

 

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2016-03-22

Kontakt

Socionom - Familjecentralen SocialförvaltningenAmanda Josefsson 0505-173 02KontaktKontaktlistaBesöksadress

Familjecentralen/Ungdomsmottagning Karlsborg
Kärleksstigen 4 B (Vårdcentralens hus, ingång på kortsidan) 
546 31  Karlsborg


Enhetschef individ- och familjeomsorgen SocialförvaltningenInka Danehammar 0505-172 83KontaktBesöksadress

Kungsgatan 11
546 30  Karlsborg

Ansvarig för Socialsekreterare, Barn och unga, Vuxna, Familjerätt, Ekonomiskt bistånd, Familjecentral, Ungdomsmottagning samt Öppenvårdsgrupp