Per Löfquist

Babycafé

På babycaféet träffas föräldrar och barn 0-1 år. Här ges goda möjligheter till samtal om allt som rör föräldraskapet.

Samlingen är riktad till det lilla barnet och bygger på samspelet mellan förälder och barn.

Fika 20 kr/familj

Öppettider på Babycafé:

Onsdag 10-12.30