Barn ritar

Öppna förskolan

I den öppna förskolan träffas föräldrar och barn 0-6 år.

 Vi bedriver pedagogisk verksamhet i form av sångsamling, sagostund och skapande aktiviteter. Här finns möjligheter att leka, färg att måla med, spel och pussel mm.

Fika 20 kr/familj

Öppettider på Öppna förskolan i Karlsborg:

Tisdag 13.00-16.00

Torsdag 9.30-12.00

Öppettider på Öppna förskolan i Undenäs (Svanhultsvägen 11):
Fredagar 9.30-12

VARMT VÄLKOMNA!