Familjerådgivning

Att leva ihop kan vara svårt. En relation som inte fungerar kan vara smärtsam för alla men främst för barnen i familjen.

Förväntningar som inte infrias skapar besvikelse och ilska. I en relation som inte fungerar försvinner lust, ömhet, omtanke och respekt. Hos familjerådgivningen kan man få hjälp att få en fungerande dialog.


Som föräldrar är det viktigt att försöka samarbeta kring barnen vid en skilsmässa. Omständigheterna kring skilsmässan kan spela en roll för hur man mår och för hur lång tid det tar att finna sig i det som hänt.  Familjerådgivarna ger inte expertråd eller färdiga lösningar, eller tar ställning till vems felet är.
De tar inte heller ifrån er ert ansvar att själva välja en egen lösning på problemet.
Till familjrådgivningen kan man även komma själv eller när man har svårigheter i andra släktrelationer.
Alla som arbetar på Familjerådgivningen har sträng sekretess. Man kan vara anonym.


Karlsborgs kommun individ- och familjeomsorgen samarbetar med Skövde kommun när det gäller Familjerådgivning, telefon 0500-49 87 04, tidsbokning måndag, onsdag, fredag 10.15 – 11.45. Vid ändringar av telefontiden meddelas detta på telefonsvararen.
Du/ni kan även boka tid för nybesök via vår e-bokning, se länk till höger.

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2017-02-02