Misstanke om att barn far illa

Barn som ritarSocialtjänstens Individ- och familjeomsorg ska i samarbete med andra myndigheter arbeta förebyggande för att ge barn som bor i kommunen en gynnsam fysisk och social utveckling och stärka föräldraskapet.

Sekretess

All personal som jobbar inom socialtjänsten har tystnadsplikt enligt Offentlighets och sekretesslagen. Uppgifter som handlar om enskilda personliga förhållanden är inte offentliga.

Att göra en anmälan

Var och en som i sitt dagliga liv kommer i kontakt med barn och ungdomar, bör anmäla misstanke om barn som far illa till socialtjänsten. Är du orolig för att ett barn eller en ungdom far illa bör du genast kontakta socialtjänsten och berätta om detta. Du kan ringa eller skriva ett brev.

I kontakt med socialtjänsten har du rätt att vara anonym. Om du vill vara anonym så måste socialtjänsten ändå ta din anmälan på allvar. Vill du vara anonym är det viktigt att du inte talar om ditt namn eftersom huvudregeln är att socionomen ska berätta för den som blivit anmäld vem som gjort anmälan.

Om socialtjänsten känner till vem du är, är det dess skyldighet att ta reda på om det innebär fara för dig att din identitet bli röjd. Om socialtjänsten beslutar att inte röja ditt namn kan detta överklagas av den du anmält till Kammarrätten.

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2017-11-07

Kontakt

Socialsekreterare Individ- och familjeomsorgenTfn tid

Måndag - tisdag och torsdag - fredag mellan klockan 08.30-09.30.

Vid akuta ärenden kontakta kommunens växel  från klockan 07.30 till 16.00

Övrig tid, ring 112.

Kontakt Socialjouren: 

Telefonnummer
0500-49 74 21
0500-49 74 22

Öppettider
17:00-23:00   måndag, tisdag, onsdag, torsdag
16:00-01:00   fredag
15:00-01:00   lördag
15:00-23:00   söndag

Utöver ovanstående tider är socialjouren tillgänglig på nätter och helger för akuta anmälningar via polis på telefonnummer 114 14. Dessa anmälningar kan avse barn och unga som riskerar att fara illa, exempelvis vid misshandel eller bristande tillsyn.

KontaktBesöksadress

Kungsgatan 11
546 30  Karlsborg