Hit kan du vända dig

Om du inte mår bra eller behöver stöd och hjälp av någon kan du vända dig till de olika verksamheter enligt nedan.

Vid akuta lägen, ring alltid 112.


Socialtjänsten i Karlsborgs kommun

Du kan ringa Individ- och familjeomsorgen måndag-tisdag och torsdag-fredag mellan 08.30-09.30, via kommunens växel 0505-170 00 för att boka tid eller få råd och stöd.
Kommunens växel har öppet alla vardagar 7.30-16.00.
Besöksadress: Storgatan 16, 546 82   Karlsborg

Anhörigstöd

Anhörigstödet riktar sig såväl till dig som vårdar en äldre eller yngre anhörig.

Vuxentelefon, Bris 077-150 50 50

Vänder sig till vuxna som är en stor målgrupp för Bris och som har frågor om barn. Öppet måndag till fredag klockan 10.00-13.00.

Barnens hjälptelefon, Bris 116 111

Behov av att prata med någon vuxen om allt. Bris betalar samtalet och det syns inte på telefonräkningen att man har ring till Bris. På diskussionsforum kan barn och ungdomar kommunicera med varandra med översyn av vuxen moderator. Du kan även chatta anonymt direkt med en vuxen på Bris.

Barn- och ungdomslinjen på inspektione för vård och omsorg (IVO)

Barn och unga kan vända sig hit för att fråga om sina rättigheter eller berätta om det som inte fungerar bra i socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

Barn- och ungdomshabilitering

Habilitering & Hälsa ger behandling, råd och stöd till barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar.

Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

Kille eller tjej ej fyllda 25 år som  behöver hjälp, stödsamtal, eller har funderingar kring kroppen, preventivmedel, relationer, sexualitet och mycket annat.

Barn- och ungdomspsykiatri med akutansvar

Här kan barn och ungdomar upp till 18 år med psykisk problematik vända sig.

Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen.

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Blivit utsatts för brott, blivit vittne till brott, är anhörig eller närstående till brottsoffer. Jouren är en ideel förening och du kan vara anonym när du ringer hit.

Ekonomiskt bistånd 

Du eller din familj kan få rådgivning vid ekonomiska problem. 

Elevhälsan

Elevhälsan har till ändamål att följa elevernas utveckling, bevara deras själsliga och kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem.

Ensamkommande barn och ungdomar

Karlsborgs kommun har boende för ensamkommande barn och ungdomar.

Familjecentralen

Familjecentralen är en mötesplats för blivande föräldrar, föräldrar och barn.

Funktionsnedsättning

Personer med stora funktionshinder som medför svårigheter i det dagliga livet.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp?. Till linjen kan du ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Anhöriga och närstående kan också ringa hit. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Livlinan

Här kan du få stöd stöd och information om du lever nära någon med psykisk ohälsa. På sajten kan du ställa frågor anonymt och ta del av andras erfarenheter.

Maskrosbarn

Förening arbetar med att stödja unga som lever eller har levt i familjer där det förekommer missbruk eller psykisk ohälsa.

Medling

En skilsmässa kan vara en smärtsam process för alla inblandade, men på sikt kan det bli en utveckling till det bättre.

Nationella-Hjälplinjen 020-22 00 60

Få stöd och rådgivning om du har en psykisk kris eller befinner dig i en annan svår livssituation.

Närhälsan

Närhälsan i Karlsborg samarbetar med bland annat ungdomsmottagningen i Karlsborg där du kan vända dig med frågor och funderingar.

Psykiatrisk akutmotagning 1177

Om du eller någon i din närhet behöver snabb psykiatrisk hjälp ska du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning som är öppen dygnet runt.

Röda Korset - Jourhavade kompis som chatt

Jourhavande kompis är en chattjour som barn och ungdomar upp till 25 år kan vända sig till för att snacka om precis vad som helst.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Ställ dina frågor och de bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Sjukvårdsrådgivningen 1177 om diagnoser och besvär som ung

Man kan drabbas av många olika slags problem som påverkar ens liv, hälsa och skola.

Socialjouren

Jouren kan du vända dig till vid akuta ärenden inom socialförvaltningens individ- och familjeomsorg utanför kontorstid. Jouren är gemensam för flertalet kommuner i Skaraborg.
Kontakt: 0500-49 74 21, måndag-torsdag och söndag 17.00 - 23.00
Kontakt: 0500-49 74 22, fredag-lördag 17.00 - 02.00.

Tjejzonen

Tjejzonen arbetar med att förebygga psykisk ohälsa hos flickor mellan 12 -25 år genom enskilda stödsamtal via våra chattar.

Ungdomsmottagning Karlsborg           

Hit kan du vända dig och ställa frågor om det mesta. Åldersgräns från 12-13 år upp tills du fyller 25 år.

UMO

Ungdomsmottagning på nätet.