Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice finns både som en regelbunden insats och i situationer som inte kan förutses.

Avlösarservice innebär att någon kommer hem till dig när dina anhöriga inte kan hjälpa dig som de brukar göra. Det kan vara om föräldrar vill koppla av eller genomföra aktiviteter som barnet inte kan delta i som exempelvis bio- eller teaterbesök.

Vem kan få avlösarservice i hemmet?

Den som tillhör LSS personkrets och som har behov av avlösarservice i hemmet.

Vad kostar det att få avlösarservice i hemmet?

Det är kostnadsfritt för den som har behov av avlösarservice i hemmet.

Var ansöker jag om avlösarservice i hemmet?

Ansökan om avlösarservice i hemmet görs hos LSS/SoL - handläggare.

 

Kontakt

Biståndshandläggare SocialförvaltningenHelen Hermansson 0505-172 86Tfn tid

Ansvarsområde:
Biståndshandläggare LSS/psykiatri.

KontaktBesöksadress

Haganäset Parkvägen 33
546 33  Karlsborg


Enhetschef LSS/Personlig assistans SocialförvaltningenMaria Kihlström 0505-17025KontaktBesöksadress

Haganäset Parkvägen 33
546 33  Karlsborg

Ansvarig för Personliga assistenter, Korttidsvistelse, Korttidstillsyn, Boende barn, Kontaktperson, Avlösarservice, Ledsagarservice samt Anhörigstöd