Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar

Barn och ungdomar som på grund av stort omvårdnadsbehov inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj i form av familjehem. De kan också bo i en bostad med särskild service tillsammans med andra barn och ungdomar med funktionsnedsättning.
Insatsen kan också ges i form av elevhemsboende på annan ort.

Kontakt

Biståndshandläggare SocialförvaltningenHelen Hermansson 0505-172 86Tfn tid

Ansvarsområde:
Biståndshandläggare LSS/psykiatri.

KontaktBesöksadress

Haganäset Parkvägen 33
546 33  Karlsborg


Enhetschef LSS/Personlig assistans SocialförvaltningenMaria Kihlström 0505-17025KontaktBesöksadress

Haganäset Parkvägen 33
546 33  Karlsborg

Ansvarig för Personliga assistenter, Korttidsvistelse, Korttidstillsyn, Boende barn, Kontaktperson, Avlösarservice, Ledsagarservice samt Anhörigstöd