Daglig verksamhet LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa funktionshinder rätt till olika former av stöd. Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra.

Vad är daglig verksamhet?

  • Daglig verksamhet är till för dig som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte går någon utbildning. 
  • Den dagliga verksamheten kan till sitt innehåll rymma såväl aktiviteter med habiliterande inriktning som mer produktionsinriktade uppgifter
  • Den dagliga verksamheten utformas individuellt för olika brukare och till stöd finns personal i egen verksamhet. Sysselsättning kan ges i grupp eller individuellt.
  • Daglig verksamhet finns bara på vardagar.
  • Sysselsättningen kan ske på dagcenter eller på någon annan arbetsplats.

Vem är  daglig verksamhet till för?

Daglig verksamhet är till för personer i yrkesverksam ålder som har en utvecklingsstörning, autism eller fått en hjärnskada som vuxen och tillhör personkrets 1 eller 2 enligt Lagen om särskilt stöd och service till vissa.

Hur ansöker jag om daglig verksamhet?

Du ansöker om daglig verksamhet hos din LSS-handläggare som utreder behovet och beslutar om insatsen enligt LSS.

Vad kostar det?

Du betalar för resor till och från daglig verksamhet och för lunchen enligt gällande avgiftstaxa.

Utgår någon ersättning?

Du som har din sysselsättning inom daglig verksamhet får habiliteringsersättning enligt gällande riktlinjer/taxa. 

Den som inte har rätt till daglig verksamhet enligt LSS, kan prova att söka sysselsättning enligt socialtjänstlagen.

Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2015-02-02

Kontakt

Enhetschef LSS/Socialpsykiatri SocialförvaltningenMonica Kihlström 0505-170 32KontaktBesöksadress

Haganäset Parkvägen 33
546 33  Karlsborg

Ansvarig för Daglig verksamhet, Aktivitetshuset, Boende enligt LSS, Socialpsykiatri


Biståndshandläggare SocialförvaltningenHelen Hermansson 0505-172 86Tfn tid

Ansvarsområde:
Biståndshandläggare LSS/psykiatri.

KontaktBesöksadress

Haganäset Parkvägen 33
546 33  Karlsborg

Länkar