Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Genom korttidsvistelse skall anhöriga kunna ges avlösning och utrymme för avkoppling. För den funktionshindrade personen kan korttidsvistelsen både tillgodose behov av miljöombyte och rekreation samt ge möjlighet till personlig utveckling. Insatsen bör också kunna ses som ett led i att bryta ett beroendeförhållande mellan barn och föräldrar.

Vem kan få korttidsvistelse?

Den som tillhör LSS personkrets och som har behov av korttidsvistelse.

Vad kostar det att få korttidsvistelse?

Insatsen korttidsvistelse är kostnadsfri men den enskilde står för  mat- och resekostnaderna till och från korttidsvistelsen.

Var ansöker jag om korttidsvistelse?

Ansökan om korttidsvistelse görs hos LSS/SoL - handläggare.

Kontakt

Biståndshandläggare SocialförvaltningenHelen Hermansson 0505-172 86Tfn tid

Ansvarsområde:
Biståndshandläggare LSS/psykiatri.

KontaktBesöksadress

Haganäset Parkvägen 33
546 33  Karlsborg


Enhetschef LSS/Personlig assistans SocialförvaltningenMaria Kihlström 0505-17025KontaktBesöksadress

Haganäset Parkvägen 33
546 33  Karlsborg

Ansvarig för Personliga assistenter, Korttidsvistelse, Korttidstillsyn, Boende barn, Kontaktperson, Avlösarservice, Ledsagarservice samt Anhörigstöd