Ledsagarservice

Ledsagarservice är när en person följer med till olika aktiviteter.

Vem kan få ledsagarservice?

Ledsagarservice får du som tillhör LSS personkrets och som inte har personlig assistans.
Du kan få ledsagarservice för att t ex besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, kulturliv eller promenader. Insatsen ska ha karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella behoven.

Ledsagarservice skall underlätta för dig med omfattande funktionshinder att delta i samhällslivet.

Vad kostar det att få ledsagarservice?

Insatsen är kostnadsfri.

Var ansöker jag om ledsagare?

Kontakta LSS/SoL - handläggare.

Kontakt

Biståndshandläggare SocialförvaltningenHelen Hermansson 0505-172 86Tfn tid

Ansvarsområde:
Biståndshandläggare LSS/psykiatri.

KontaktBesöksadress

Haganäset Parkvägen 33
546 33  Karlsborg


Enhetschef LSS/Personlig assistans SocialförvaltningenMaria Kihlström 0505-17025KontaktBesöksadress

Haganäset Parkvägen 33
546 33  Karlsborg

Ansvarig för Personliga assistenter, Korttidsvistelse, Korttidstillsyn, Boende barn, Kontaktperson, Avlösarservice, Ledsagarservice samt Anhörigstöd