Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Tillsyn för funktionshindrade barn över 12 år före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov när föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar.

Vem kan få korttidstillsyn?

Den som tillhör LSS personkrets och som har behov av korttidstillsyn.

Vad kostar det att få korttidstillsyn?

Insatsen korttidstillsyn är kostnadsfri men den enskilde står för mat- och resekostnaderna till och från korttidstillsyn.

Var ansöker jag om korttidstillsyn?

Ansökan om korttidstillsyn görs hos LSS/SoL - handläggare.

Kontakt

Biståndshandläggare SocialförvaltningenHelen Hermansson 0505-172 86Tfn tid

Ansvarsområde:
Biståndshandläggare LSS/psykiatri.

KontaktBesöksadress

Haganäset Parkvägen 33
546 33  Karlsborg


Enhetschef LSS/Personlig assistans SocialförvaltningenMaria Kihlström 0505-17025KontaktBesöksadress

Haganäset Parkvägen 33
546 33  Karlsborg

Ansvarig för Personliga assistenter, Korttidsvistelse, Korttidstillsyn, Boende barn, Kontaktperson, Avlösarservice, Ledsagarservice samt Anhörigstöd