Lättläst om LSS

LSS är lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga normala behov som måste tillgodoses med särskilda insatser.

Länkar