Dessa personer kan få hjälp

Personer med utvecklingsstörning eller autism kan få hjälp, vuxna som fått en hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom kan få hjälp och personer som kommer att ha stora funktionshinder länge kan få hjälp.
Exempel på funktionshinder kan vara rörelsehinder, psykisk sjukdom eller andra problem.

När man får hjälpen ska man alltid själv få vara med och bestämma hur den ska vara.
Tillsammans med en handläggare som arbetar på kommunen gör man en individuell plan där man skriver ner vilken hjälp man kan komma att behöva.
 
Handläggaren på kommunen eller på regionenes hälso- och sjukvård ser till att man får den hjälp man behöver.

 


 

Kontakt

Enhetschef LSS/Socialpsykiatri SocialförvaltningenMonica Kihlström 0505-170 32KontaktBesöksadress

Haganäset Parkvägen 33
546 33  Karlsborg

Ansvarig för Daglig verksamhet, Aktivitetshuset, Boende enligt LSS, Socialpsykiatri


Biståndshandläggare SocialförvaltningenHelen Hermansson 0505-172 86Tfn tid

Ansvarsområde:
Biståndshandläggare LSS/psykiatri.

KontaktBesöksadress

Haganäset Parkvägen 33
546 33  Karlsborg