Socialpsykiatri

Har du svårt att få din vardag att fungera tillfredsställande? Socialpsykiatrin ansvarar för att ge ett individuellt anpassat stöd till dig med långvariga psykiska funktionshinder.

Kommunal Socialpsykiatri

När en person med psykisk funktionsnedsättning behöver sociala insatser för att klara sin dagliga livsföring är det kommunens ansvar. Kommunen ansvarar också för att olika hjälpinsatser samordnas och att olika aktörer samverkar kring brukaren. De verksamheter som har byggts upp i kommunerna som berör personer med psykiska funktionsnedsättningar är boende och boendestöd, sysselsättning, fritid, habilitering och rehabilitering.

Boendestöd

I Karlsborg finns ett team som ger dig stöd i det egna boendet. Vi arbetar med återhämtning, vilket innebär att vi har ditt behov i fokus för att stärka dina förmågor.

Aktivitetshuset

Vi har en social daglig verksamhet, dit du kan komma för att träffa andra brukare och bryta din isolering.

Kontaktperson

En kontaktperson ska vara som en kompis när det finns brister i det sociala nätverket. Kontaktpersonen ska hjälpa dig att skapa ett socialt kontaktnät genom att ni tillsammans deltar i fritidsaktiviteter och andra intressen för att bryta din isolering.

Vad kostar det att få stöd från socialpsykiatrin?

Du betalar ingen avgift.

Var ansöker jag om stöd?

För att ansöka om boendestöd, kontaktperson eller daglig verksamhet kontaktar du ansvarig för socialpsykiatrin. Se kontaktinformation i högermenyn.

 

Kontakt

Enhetschef LSS/Socialpsykiatri SocialförvaltningenMonica Kihlström 0505-170 32KontaktBesöksadress

Haganäset Parkvägen 33
546 33  Karlsborg

Ansvarig för Daglig verksamhet, Aktivitetshuset, Boende enligt LSS, Socialpsykiatri

Dokument