Boendestöd

Personer med psykisk funktionsnedsättning kan erhålla boendestöd i form av omvårdnad och aktiva insatser i boendet, enligt socialtjänstlagen (SoL).

Om du har psykisk funktionsnedsätting som innebär svårigheter i din dagliga livsföring kan stöd i hemmet underlätta vardagen. Insatsen innebär hjälp till självhjälp.

Hjälpen kan innefatta praktiskt stöd för att utföra vissa sysslor, till exempel hjälp med inköp, hygien, städning i hemmet, kontakter med olika myndigheter samt stöd i att bryta isolering.
Personal kan också vara ett socialt stöd för den enskilde i kontakten med anhöriga.

Personal

Vi är boendestödjare respektive sjuksköterska med vidareutbildning i psykiatri.
Våra arbetsuppgifter är individuellt anpassade för den enskilde i sin hemmiljö.

Ansökan

För ansökan om dagverksamhet ta kontakt med LSS/SoL - handläggare, se kontakupgifter till höger

 
Skriv ut Dela länk Senast uppdaterad 2015-01-30

Kontakt

Enhetschef LSS/Socialpsykiatri SocialförvaltningenMonica Kihlström 0505-170 32KontaktBesöksadress

Haganäset Parkvägen 33
546 33  Karlsborg

Ansvarig för Daglig verksamhet, Aktivitetshuset, Boende enligt LSS, Socialpsykiatri


Biståndshandläggare SocialförvaltningenHelen Hermansson 0505-172 86Tfn tid

Ansvarsområde:
Biståndshandläggare LSS/psykiatri.

KontaktBesöksadress

Haganäset Parkvägen 33
546 33  Karlsborg