Integration och mångfald

Karlsborgs kommun arbetar aktivt för att främja integration och för mångfald ska vara ett naturligt perspektiv inom alla verksamheter och samhällsområden. Detta sker i gott samarbete med förenings- och näringslivet som är en ovärderlig resurs.