Sedlar

Ersättningar

Utgångspunkten är att den asylsökande i första hand ska försörja sig själv. Om det saknas inkomst eller andra tillgångar går det att ansöka om ekonomiskt stöd.

Dagersättning

Dagersättningen till asylsökande ser olika ut beroende på vad som ingår i det boende man vistas i.

På Migrationsverkets webbsida finns mer information om ekonomiskt stöd. Se länk till höger.

Etableringsersättning

Etableringsersättning beslutas av Arbetsförmedlingen men betalas ut av Försäkringskassan. Ersättningstillägg och bostadsbidrag kan även vara möjligt vid behov.