Händer håller i pusselbit

Hur kan jag hjälpa till?

De finns många kommuninvånare som ger av sin tid och sitt engagemang i flyktingmottagandet men det finns alltid behov av fler.

Såväl i uppdrag förmedlade via kommunen som via föreningar. Särskilt behov av ytterligare frivilliga krafter har vi i Undenäs. Nedan listas uppdrag i kommunal regi liksom hos föreningar som bl a arbetar för ett gott mottagande av asylsökande och nyanlända för att främja integrationen i samhället.

Kontakta oss gärna för mer information!