Nyckel och hussymbol

Hyr ut din bostad

En del av dem som får uppehållstillstånd kommunplaceras i Karlsborgs kommun. Det är då kommunens uppdrag att ha ordnat boende till dem då de anländer, vilket skett i gott samarbete med fastighetsbolag på orten. Under 2016 rör det sig om 10 individer.

Det är svårt att få tag i lägenheter i centralorten och en del får därför boende i kommunens utkanter. Utan bil och med begränsat kollektivtrafik kan det försvåra kontakter med myndigheter, skola och föreningsliv och i förlängningen integrationen.


Har du en lägenhet, ett hus på tomten eller kanske ett fritidshus som du vill hyra ut till en nyanländ person eller familj? Kontakta då Integrationshandläggare, Monica Fougner, tel. 0505-171 29.