Frivilligarbetare med klädinsamling

Skänka kläder/saker

Återbäringens second handverksamhet

Återbäringen tar emot kläder och saker att skicka till Ukraina, alternativt försäljning i butik. Meddela vid inlämning var du vill att dina skänkta artiklar ska gå. Mycket av de husgeråd och möbler som kan behövas vid ny bostad för nyanlända går bl a att inhandla här och det är stor åtgång på dessa artiklar. Även kläder och leksaker införskaffas ofta här.

Inlämning sker på baksidan av huset, i uppmärkt kärra, Svartfjällsvägen 4.