Insamlingsbössa

Skänka pengar

Den akuta flyktingmottagningen i Sverige har avtagit sedan hösten 2015, även om det integrationsfrämjande arbetet är viktigare än någonsin. Flyktingkatastrofen är dock påtaglig i såväl andra delar av världen som i andra delar av Europa. Hjälporganisationernas ekonomiska medel sinar och de är i behov av givmilda människor som skänker pengar.

Det finns en mängd olika nationella hjälporganisationer att skänka pengar till för insatser utmed flyktvägen. Du kan välja mellan att bli månadsgivare och att skänka ett engångsbelopp. På hjälporganisationernas hemsidor kan du läsa mer om hur ditt bidrag kommer till användning.