jordglob

Vill du bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson till ensamkommande flyktingbarn?

Har du plats i hjärtat? Har du tid, ork och engagemang att hjälpa en ungdom?

Det kommer allt fler människor till Karlsborg som har flytt från krigsdrabbade länder. Många av dem är ungdomar som kommer själva och inte har någon släkting eller bekant här. De behöver familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner.

De ensamkommande ungdomarna som Karlsborgs kommun tar emot är mestadels pojkar från 13 år till 18 år. Det är oftast det äldsta syskonet i familjen eller det barn som anses ha bäst förutsättningar att klara sig själv, som kommer hit. De flesta har flytt från Afghanistan, Syrien, Eritrea eller Somalia. Ungdomarna behöver få komma till familjer som har ett intresse och en förståelse för andra kulturer, som talar svenska och kan vara ett stöd för barnet i integreringen i det svenska samhället.

Ungdomarna söker trygg vuxen

För att stötta ungdomarna gäller det att vara en trygg vuxen och ha en stabil livssituation. Ungdomarna som kommer kan ha varit på resande fot länge och vara oroliga över vad som händer med deras familjemedlemmar. Därför behöver familjehemmen, kontaktfamiljerna och kontaktpersonerna vara lyhörda för hur barnet mår och kunna stötta efter behov.

Under länkar till höger kan du läsa mera om vad det innebär att vara familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson.

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Pernilla Ekstrand, enhetschef integrationsenheten. Tfn 0505-171 37, pernilla.ekstrand@karlsborg.se

Intresseanmälan för att hjälpa en ungdom

Du kan anmäla intresse för att bli familjehem, kontaktfamilj eller kontaktperson. Du fyller i intresseanmälan som innehåller några enkla frågor och lämnar dina kontaktuppgifter. Intresseanmälan finner du till höger. Integrationsenheten kommer sedan att kontakta dig för vidare diskussion.

Du kan även ringa eller skicka ett meddelande till Pernilla Ekstrand, enhetschef integrationsenheten. Tfn 0505-171 37, pernilla.ekstrand@karlsborg.se

 

 

Kontakt

Enhetschef integration SocialförvaltningenPernilla Ekstrand 0505-171 37KontaktBesöksadress

Storgatan 11
546 30  Karlsborg

Ansvarig för Ensamkommande, Nyanlända samt Egenbosatta

Länkar