integration Therese

Välkommen till Mötesplatser!

Välkommen till Mötesplatser för nyanlända och asylsökande!

Mötesplatsen är ett integrationsprojekt som innebär att starta två mötesplatser; en i Undenäs för asylsökande och en i Karlsborg för nyanlända. Projektet innebär att kontinuerligt, på veckobasis, ha mötesplatserna öppna där det ska finnas möjligheter att möta någon som kan fånga upp de frågor och funderingar som kan finnas och i den mån möjligt besvara frågorna och i annat fall förmedla kontakt vidare. Tanken är att man på mötesplatserna samverkar med såväl myndigheter som näringsliv, frivilligsektorn, studieförbunden och asylsökande/nyanlända. Målsättningen är att underlätta etablering och inkludering i sitt nya land för asylsökande och nyanlända samt att genom ökat systematiskt arbetssätt kunna använda kommunens resurser på bästa sätt. Projektet görs tillsammans med Västra Götalandsregionen till och med juni 2018. 

På Mötesplatserna kan man få tips på appar och webbsidor för samhällsinformation och språk, få information om vart man kan vända sig med olika frågor, få gruppinformation om till exempel föreningslivet m.m. 

Mötesplatsen i Undenäs – för asylsökande, kick-off 30 augusti, kl 14.00-15.00.
Öppettider: Från och med 30 augusti varje onsdag kl 14.00-16.00.
Lokal: Byahuset.

Mötesplatsen i Karlsborg – för nyanlända, kick-off 29 augusti, kl 18.00.
Öppettider: Från och med 29 augusti varje tisdag kl 17.00-19.00.
Lokal: Karlsborgs Konferenscenter.

Kontakt

Projektledare Mötesplats asylsökande/nyanlända KommunledningsförvaltningenTherese Persson 0505-171 22Kontakt