Informationsfilmer

Många myndigheter har skapat informationsfilmer på flera språk alt. animerade utan språk för att på bästa sätt nå fram med viktigt information till asylsökande och nyanlända. Här följer några. Sista filmen är något mer humoristisk än övriga, men med en slående beskrivning av den generella svensken, som kan skapa viss förståelse.