Vem gör vad?

FrågeteckenHär ser du vilket ansvar de olika myndigheterna har under asyl- och etableringsprocessen för den asylsökande/nyanlände.

Migrationsverkets ansvar: 

 • Pröva asylrätt.
 • Erbjuda tillfälligt boende under den tid sökande väntar på beslut, i regel på asylboende.
 • Vid behov erbjuda dagersättning under asylprocessen.
 • Att hjälpa de som fått avslag på asylansökan att återvända till sitt hemland.
 • Erbjuda kommunplatser till flyktingar med uppehållstillstånd

 

Arbetsförmedlingens ansvar

 • Erbjuda etableringsplan för nyanlända med syfte studier och/eller praktik/arbete (Det krävs egen bostad, för att etableringsprocessen ska påbörjas) 
 • Förmedla till försäkringskassan att individen skrivs in i etableringen och ska motta etableringsersättning under förutsättning av man följer sin individuella plan.

Arbetsföra personer mellan 20 och 65 år har rätt att få en etableringsplan som sträcker sig över 2 år, under förutsättning att man fått uppehållstillstånd, permanent eller tillfälligt. En etableringsplan består av en plan över hur man ska få bra förutsättningar till integration i samhället genom främst studier, praktik och jobb.

Barn, funktionsnedsatta (med arbetsnedsättning 25 procent eller mer) samt personer äldre än 65 år omfattas inte av etableringsförordningen.
Kommunen ansvarar för dessa personer.

Kommunens ansvar

 • Stöd till personer med uppehållstillstånd under etableringsprocessen, såsom SFI-undervisning, samhällsorientering och övrigt behov av stöd. 
 • Ordna boende för de individer som kommunplaceras.
 • Erbjuda förskola och skola åt asylsökande barn och kartlägga deras behov.  
 • Erbjuda mottagningsplatser för ensamkommande asylsökande barn. Kommunen blir ansvarig för barnets omvårdnad. 

 

En person med uppehållstillstånd har i stort sett samma rättigheter och skyldigheter som en svensk medborgare. Kommunen får tidsbegränsade statliga medel, schablonersättning, för de nyanlända som bosätter sig i kommunen. Det betalas ut under de första två åren efter beslut om uppehållstillstånd. Eget boende är en förutsättning för att påbörja etableringsprocessen.

Vårt ansvar är också att, tillsammans med övriga kommuninvånare, se till att de människor som kommer till Karlsborgs kommun ska känna sig välkomna och främja integrering i samhället.